VỆ SINH TRƯỜNG LỚP

Thực hiện công văn số 198/PGDĐT về việc tổng vệ sinh trường, lớp học chuẩn bị cho trẻ em, học sinh đến trường. Sáng ngày 28/02/2020 toàn thể CNV-GV trường THCS Nguyễn Văn Trỗi đã tiến hành vệ sinh trường, lớp học.